هیچ گناهی در دنیا وجود ندارد ...

 

تنها و تنها یک گناه هست ...

 

و آن مردم آزاری است ...

 

/ 0 نظر / 26 بازدید