خانواده

 

خانواده یعنی با هم تصمیم گرفتن برای زندگی

 

خانواده یعنی با هم خندیدن و باهم لذت بردن از زندگی

 

خانواده یعنی باهم سر یک سفره غذا خوردن نه جدا از هم

 

خانواده یعنی وقتی کمک می خوام پشتم گرمه قلب

 

خانواده یعنی احساس تنهایی نمی کنم

 

خانواده یعنی همین چیزهای کوچیک ... اما قشنگ !

 

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
ویکا

خانواده یعنی همه چیز...