همش می گیم

چرا خارجی ها اینقدر گناه می کنند

 اما

خدا هرچی نعمت بوده به اونا داده

اما غافلیم که

علتش ساده است

اولا اونها خیلی صادق هستند و دروغ نمی گن

دوم اینکه حداقل روزی سه بار در سه وعده غذایی خدا رو شکر می کنند

اونهم بخاطر

نعمت هایی که بنظر خیلی ساده اند و ماها از دیدنشون غافلیم

نعمتهایی مثل اینکه همه افراد خانواده سالم اند 

و اینکه دور هم هستند و باهم غذا می خورند

ما کی اینقدر شکر گزار بودیم؟

تازه نعمت هم می خوایم

والا !!!!

/ 0 نظر / 46 بازدید