توبه

 

هر وقت فلبت نا آروم بود ...

احساس بدی داشتی ...

بی حوصله بودی ... 

بدون که ...

یه چیزی تو قلبته

مثل یه زنگار

مثل یه گناه

برای آروم شدن دلت ...

برای اینکه از این احساس بد رها بشی ...

فقط یک راه وجود داره :

 توبه کنی ...

از همه گناههایی که کردی و یادت نیست ...

 آزار و اذیت هایی که کردی و بازم یادت نیست ...

بعد

امیدوار باش

به اینکه اونی که اون بالاست ...

صدا تو میشنوه

و توبه ات رو می پذیره

میدونی ...

 وقتی توبه میکنی ...

احساس خوبی داری

احساس پاکی ...

سبکی ...

آرامش ...

خوشحالی ...

 آدما رو دوست داری

اگر نمیتونی بهشون محبت کنی لااقل ...

آزارشون هم نمیدی

سبکبالی ...

درست مثل پرنده ها ...

...

التماس دعا

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید