می گن خنده حتی اگه مصنوعی باشه                             کار خودشو تو بدن انجام میده و باعث سلامتیه پس تا میتونید بخندید
/ 1 نظر / 38 بازدید
  خدایا چقدر احتیاج دارم الان برم توی یه پارک و روی یک نیمکت بنشینم و از فضای سبزش لذت ببرم      
/ 0 نظر / 32 بازدید

سکوت

  بزرگترین مزیت سکوت اینه که             بعدا از حرفهایی که نباید می گفتی پشیمون نمیشی                                                                  
/ 0 نظر / 31 بازدید
بهمن 96
1 پست
آبان 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
خرداد 94
3 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
6 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
3 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
9 پست
دی 89
7 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
تیر 86
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
3 پست
بهمن 84
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
3 پست